Warunki, jakie musi spełnić tłumacz przysięgły

Wybierając tłumacza, trzeba wiedzieć, kto tak naprawdę jest potrzebny. Niektóre dokumenty mogą być tłumaczone tylko przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Chodzi tutaj o tłumaczy przysięgłych. Wiadomo, że tłumaczenia książek, katalogów, instrukcji obsługi wcale nie wymagają takich uprawnień.

Opłaty za tłumaczenia przysięgłe

tłumaczenia dokumentów wrocławMoże się tym zajmować każda osoba, która zna dany język obcy. Zwykłe tłumaczenia są też tańsze. Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego jest jednak zdecydowanie większa. Tłumaczenie zostaje wydane tylko w formie papierowej. Każda strona tłumaczenia posiada pieczątkę tłumacza. W związku z większą odpowiedzialnością stawki tłumaczy przysięgłych są wyższe. Opłaty za tłumaczenia liczone są od przetłumaczonych stron. Warto wspomnieć, że takie tłumaczenia dokumentów wrocław mogą zostać wykonane w wielu miejscach, zależnie od języka obcego. Najwięcej jest tłumaczy przysięgłych takich języków jak angielski, niemiecki, francuski, włoski czy hiszpański. Te tłumaczenia są też tańsze niż w przypadku języka szwedzkiego, holenderskiego czy fińskiego. Najdroższe są tłumaczenia przysięgłe języków orientalnych: hebrajskiego, perskiego, hindi, chińskiego i innych. Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego. To on poświadcza o tym, że przekład został wykonany poprawnie. Aby zostać tłumaczem przysięgłym, trzeba posiadać obywatelstwo polskie lub jednego z krajów należących do UE.

Konieczna jest też znajomość języka obcego i pełna zdolność do czynności prawnych. Nie można być karanym za umyślne przestępstwa. Tłumacz musi ukończyć studia wyższe, zdobywając tytuł magistra, a następnie zdać egzamin na tłumacza przysięgłego. Dopiero po spełnieniu tych wszystkich warunków tłumacz może wykonywać swoje czynności, czyli zajmować się tłumaczeniem ważnych dokumentów.

Komentarze są wyłączone