Utylizacja niebezpiecznych odpadów

Utylizacja niebezpiecznych odpadów

W dużych zakładach przemysłowych takich jak nasz, proces produkcji powoduje powstawanie dużej ilości szkodliwych odpadów chemicznych. Ich utylizacja jest więc priorytetem, zarówno przez wzgląd na bezpieczeństwo środowiska i pracowników zakładu, ale też przez wymogi prawne, nałożone na tego typu placówki.

Utylizacja i recykling odpadów chemicznych

utylizacja odpadówPrzede wszystkim, większość odpadów pochodzących z naszego zakładu to głównie silnie toksyczne substancje. Muszą być one przechowywane w szczelnych, najczęściej hermetycznych pojemnikach w pomieszczeniach bez bezpośredniego dostępu powietrza, i oznakowane odpowiednio, w celu zachowania jak największego poziomu bezpieczeństwa. Utylizacja odpadów zwykle odbywa się na dwa sposoby. Odpady które nie mogą być ponownie wykorzystane są przekazywane firmom utylizacyjnym w celu składowania lub bezpiecznego zniszczenia, jeśli jest to możliwe. Odpady które mogą być przeznaczone do recyklingu, lub też nadają się do ponownego użycia są przez nas odsprzedawane lub przekazywane jako półprodukty, najczęściej do innych zakładów należących do naszej firmy. Odpowiednie oznakowanie jest przy tym niezmiernie ważne, gdyż jedna pomyłka przy recyklingu mogłaby doprowadzić do wypadku. Transportem takich odpadów zajmują się wyłącznie autoryzowane firmy utylizacyjne, które posiadają odpowiednie pojazdy do przewożenia odpadów niebezpiecznych.

W naszym przypadku, są to szczelne cysterny, w których można przewozić materiały niebezpieczne, toksyczne czy żrące bez obawy o jakiekolwiek uszkodzenia i wycieki. Sortowanie przy składowaniu odpadów przeznaczonych do utylizacji również ma znaczenie. Szkodliwe substancje często muszą być przechowywane osobno, by nie wejść przypadkowo ze sobą w reakcję, a także wymagają innych warunków składowania.