Podaż na wycenę przedsiębiorstw

Podaż na wycenę przedsiębiorstw

Ze względu na to, że dostęp do zawodu rzeczoznawcy majątkowego jest mocno ograniczony, ze względu na wymagania formalne i merytoryczne, podaż tego rodzaju usług nie jest w tej chwili zbyt duża. W ostatnich latach jednak zawód ten cieszy się sporą popularnością, szczególnie wśród młodych ludzi.

Wycena przedsiębiorstw z całym majątkiem

wycena przedsiębiorstwRozważają oni różne możliwości odnośnie ich kariery zawodowej. Na efekty tego zainteresowania będziemy jednak musieli jeszcze trochę poczekać. W tej chwili biegły rzeczoznawca majątkowy jest bardzo poszukiwanym specjalistą na rynku. Wiadomo, że profesjonalna wycena nieruchomości komercyjnych przy obecnej dynamice branży jest bardzo pożądaną usługą. Istotna kwestia to również fakt, że wycena przedsiębiorstw wraz z całym ich majątkiem trwale związanym z dysponowanymi przez nie nieruchomościami również może być wykonana przez rzeczoznawcę majątkowego posiadającego stosowną licencję. Coraz więcej uczelni wyższych umieszcza studia z zakresu rzeczoznawstwa w swoich ofertach dydaktycznych. Wiadomo jednak, że sucha wiedza to nie wszystko i potrzebne jest również praktyka. Rzeczoznawca majątkowy wchodzący na rynek musi zdawać sobie sprawę, że wycena hoteli to zupełnie coś innego, niż wycena magazynów czy obiektów przemysłowych. Zapoznanie się z specyfiką wycen poszczególnych obiektów może zaprocentować w przyszłości. Podaż specjalistów z branży rzeczoznawstwa majątkowego będzie w najbliższych latach powoli wzrastać, chociaż trudno mówić tutaj o jakimś gwałtownym wzroście. Będzie to stopniowy rozwój.

Z całą pewnością popyt przewyższa w tej chwili podaż, ale musimy pamiętać, że sytuacja na rynku nieruchomości jest bardzo dynamiczna i może się zmienić z roku na rok. Prognozy nie są jednak najgorsze, więc trudno oczekiwać, że dojdzie do jakiegoś załamania.